תקציר עמ' 171 - ת. 45

פתרון בעיה מסכמת בנושא פיתול וקעירות