תקציר עמ' 170 - ת. 33

חקירת פונקציה עם פיתול וקעירות