מציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה