תקציר עמ' 170 - ת. 15

מציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה