תקציר עמ' 169 - ת. 6

מציאת נקודות קיצון ונקודות פיתול של פונקציה