תקציר נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה - פולינומים

מציאת תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה ומציאת נקודת פיתול, פתרון דוגמה א׳ - עמוד 168