תקציר נגזרת שלישית, נגזרת מסדרים גבוהים ונקודות פיתול

משפטים המאפשרים לנו למצוא נקודות פיתול