תקציר עמ' 206 - ת. 28

פתרון תרגיל מסכם בנושא סדרה עולה וסדרה יורדת