תקציר עמ' 205 - ת. 17

מציאה לאילו ערכי n סדרה עולה או יורדת