תקציר עמ' 203 - ת. 10

פתרון תרגיל מסכם בנושא סדרה הניתנת לפירוק לשברים חלקיים