פתרון תרגיל מסכם בנושא סדרה הניתנת לפירוק לשברים חלקיים