תקציר עמ' 199 - ת. 12

פתרון תרגיל בנושא מציאת הסכום של סדרה עם סימנים מתחלפים