תקציר מציאת הסכום של סדרה עם סימנים מתחלפים - המשך

פתרון דוגמה ד׳ - עמוד 197