תקציר מציאת הסכום של סדרה עם סימנים מתחלפים

מציאת נוסחת סכום סדרה בעלת איברים מתחלפים על פי מיקום זוגי ואי זוגי של האיברים השליליים, עמ׳ 197-196 - דוגמה ג׳