תקציר עמ' 198 - ת. 10

פתרון תרגיל בנושא מציאת האיבר הכללי של סדרה עם סימנים מתחלפים