תקציר מציאת האיבר הכללי של סדרה עם סימנים מתחלפים

מציאת האיבר הכללי בסדרה בעלת איברים מתחלפים על פי מיקום זוגי ואי זוגי, עמוד 196 - דוגמאות א׳-ב׳