תקציר עמ' 191 - ת. 22

פתרון תרגיל מסכם בנושא הסכום של סדרה כללית