תקציר מציאת האיבר הכללי על פי כלל נסיגה בעזרת סדרה מתווכת

פתרון דוגמה ב׳ - עמוד 184