פתרון תרגיל מתקדם עם נוסחאות נסיגה הכולל שתי סדרות