תקציר עמ' 186 - ת. 17

פתרון תרגיל מתקדם עם נוסחאות נסיגה הכולל שתי סדרות