תקציר עמ' 185 - ת. 8

פתרון תרגיל עם נוסחת נסיגה הכולל סדרה הנדסית