תקציר עמ' 182 - ת. 60

פתרון תרגיל מסכם בנושא סדרות כלליות הגדרה לפי כלל נסיגה