תקציר עמ' 181 - ת. 54

מציאת הנוסחה ל-an וקביעת סוג הסדרה