קביעה האם הסדרה היא חשבונית או הנדסית על ידי חישוב שלושת האיברים הראשנים, הגדרת הסדרה בעזרת הכלל לפי מקום