תקציר המעבר מכלל נסיגה לכלל לפי מקום

דוגמאות למעבר מכלל נסיגה לכלל לפי מקום בסדרה חשבונית וסדרה הנדסית