דוגמאות למעבר מכלל נסיגה לכלל לפי מקום בסדרה חשבונית וסדרה הנדסית