תקציר המעבר מהכלל לפי מקום לכלל הנסיגה

המעבר מהאיבר הכללי לכלל נסיגה