תקציר עמ' 179 - ת. 31

פתרון תרגיל מתקדם בנושא הגדרת סדרה בעזרת נוסחת נסיגה