תקציר הגדרת סדרה בעזרת נוסחת נסיגה (רקורסיה)

הגדרת סדרה בעזרת נוסחת נסיגה, דוגמאות