פתרון תרגיל מסכם בנושא הגדרה של סדרות כלליות לפי מקום