תקציר עמ' 173 - ת. 37

פתרון תרגיל מסכם בנושא הגדרה של סדרות כלליות לפי מקום