מציאת הנוסחה ל-an על פי האיברים הראשונים של הסדרה, עמ׳ 171 - דוגמאות ב׳-ג׳