תקציר עמ' 172 - ת. 23

מציאת איבר בסדרה על פי נוסחת איבר כללי נתונה