תקציר עמ' 157 - ת. 17

פתרון בעיה מתקדמת בהנדסת המישור עם סדרה הנדסית אינסופית וסכומה