תקציר עמ' 116 - ת. 95

מציאת סכום סדרה חשבונית;נוסחאות למציאת סכום סדרה חשבונית