תקציר עמ' 105 - דוגמה ח'

דוגמה להוכחה עם מציאת סכום של סדרה חשבונית