פתרון תרגיל מסכם בנושא האיבר הכללי של סדרה חשבונית