תקציר עמ' 101 - ת. 62

פתרון תרגיל מסכם בנושא האיבר הכללי של סדרה חשבונית