שיעור הכנה לבגרות הכולל פתרונות מלאים לשאלות בנושא פונקציות לוגריתמיות ומספרים מרוכבים