שיעור הכנה לבגרות הכולל פתרונות מלאים לשאלות בנושא ישרים, גדילה ודעיכה, הסתברות וסטטיסטיקה