שיעור הכנה לבגרות הכולל פתרונות מלאים לשאלות בנושא גיאומטריה אנליטית, הסתברות וחשבון דיפרנציאלי