שיעור הכנה לבגרות הכולל פתרונות מלאים לשאלות בנושא בעיות מילוליות וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי