שיעור הכנה לבגרות הכולל שאלות בנושא פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות וגיאומטריה אנליטית