שיעור הכנה לבגרות הכולל פתרונות מלאים לשאלות בנושא ישר ופרבולה, גדילה ודעיכה, הסתברות והתפלגות נורמלית