שיעור הכנה לבגרות הכולל שאלות בנושא מספרים מרוכבים וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי