שיעור הכנה לבגרות הכולל פתרונות מלאים לשאלות בנושא בעיות מילוליות, אינטגרלים ושטחים ובעיות קיצון