תקציר מרתון 2 - בגרות קיץ 2020

שיעור הכנה לבגרות הכולל פתרונות מלאים לשאלות בנושא בעיות מילוליות, אינטגרלים ושטחים ובעיות קיצון