תקציר עמ׳ 130 - ת. 45

מציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה