שיעור פתיחה הכולל דגשים לבגרות ופתרונות מלאים לשאלות בנושא בעיות מילוליות, סדרות והסתברות