שיעור פתיחה הכולל דגשים לבגרות ופתרונות מלאים לשאלות בנושא סדרות וחשבון דיפרנציאלי