שיעור פתיחה הכולל דגשים לבגרות ופתרונות מלאים לשאלות בנושא גאומטריה אנליטית וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי