תקציר מרתון 1 - בגרות קיץ 2020

שיעור פתיחה הכולל דגשים לבגרות ופתרונות מלאים לשאלות בנושא גאומטריה אנליטית וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי