תקציר עמ' 308 - ת. 16

תרגיל בנושא כפל וקטור בסקלר - משולש