תקציר עמ' 298 -ת. 15

תרגיל בנושא חיבור וחיסור וקטורים בצורות מרחביות - הווקטורי הגיאומטרי - מנסרה משולשת