תקציר עמ' 292 - ת. 9

תרגיל בנושא שוויון וקטורים בצורות מרחביות - הווקטור הגיאומטרי