תקציר עמ' 199 - ת. 12

תרגיל מתקדם בנושא מציאת מקום גיאומטרי