תקציר עמ' 191 - ת. 14

מציאת מקום גיאומטרי - משיק לפרבולה