תקציר עמ' 189 - ת. 5

מציאת מקום גיאומטרי - פרבולה